Χρήσιμες Πληροφορίες

Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση S.O.L.A.S., την Ελληνο – Αλβανική συμφωνία, και την Κοινοτική Οδηγία 98/41, όταν γίνεται μία κράτηση είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση των παρακάτω στοιχείων: Επώνυμο, Όνομα, Υπηκοότητα, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης (χώρα), Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας, Ημερομηνία λήξεως, Φύλο, Χαρακτηριστικό ηλικίας (Ενήλικας – Παιδί – Βρέφος), Τύπος οχήματος και Αριθμός κυκλοφορίας (όταν ταξιδεύει όχημα), ο αριθμός τηλεφώνου και η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στους επιβάτες με ειδικές ανάγκες συνιστάται να ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία κατα την κράτηση των θέσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας επιβάτη: Συνιστάται στους επιβάτες κατα την έκδοση των εισητηρίων, να ενημερώνουν το πρακτορείο έκδοσης με τον αριθμό τηλεφώνου τους (κατά προτιμηση κινητό) ούτως ώστε να ειδοποιούνται σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τη μη ενημέρωση του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης, ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Οι κρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνουν μέσω όλων των Κεντρικών Πρακτορείων και των Γραφείων της Εταιρίας μας καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας www.ionianseaways.com αλλά και στην ιστοσελίδα της εταιρίας Ionian Cruises στη διεύθυνση www.ionian-cruises.com.
Το εισιτήριο είναι αυστηρά ονομαστικό και προσωπικό. Δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τη θέση και το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε. Καθε αλλαγή θα πρέπει να αναφέρεται έγκαιρα στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στο λιμάνι.

ΑΚΥΡΩΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Απο την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου κι έως 30 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου, επιστρέφεται εξ ολοκλήρου η αξία του ναύλου.
Απο 29 εως 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: Επιστροφή 75% της αξίας του εισιτηρίου.
Απο 6 ημέρες έως και 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: Επιστροφή 50% της αξίας του εισιτηρίου.
Απο 24 ώρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
Σε περίπτωση κράτησης online η επιστροφή χρημάτων του εισιτηρίου ή η αλλαγή του πραγματοποιείται μόνο απο το πρακτορείο που έχει εκδώσει το εισιτήριο ή απο τα Κεντρικά Πρακτορεία της Εταιρίας.
Δεν δύναται τηλεφωνικά η ακύρωση των εισιτηρίων.
Η επιστροφή χρημάτων δύναται ΜΟΝΟ με την ένδειξη του εισιτηρίου.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας εισιτήριου, ο επιβάτης υποχρεούται όπως ενημερώσει το πρακτορείο το οποίο έκδωσε το εισιτήριο ή τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Ο επιβάτης δύναται να παραλάβει το εκτυπωμένο εισιτήριο του κατόπιν ελέγχου ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου στο λιμάνι αναχώρησης.

ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΑ - ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές και τα δρομολόγια όπως αναγράφονται στον κατάλογο της Εταιρίας βασιζονται στις ισχύουσες συνθήκες την περίοδο της έκδοσης. Άν κάποιες απ’ αυτές τις συνθήκες διαφοροποιηθούν μετά την έκδοση του εισιτηρίου, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τις ώρες αναχώρησης των δρομολογίων της, τις τιμές των ναύλων της, τα δρομολόγια ή άλλες συμβατικές της υποχρεώσεις. Στις ανωτέρω συνθήκες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιπτώσεις αύξησης των τιμών καυσίμων, νομισματικών διακυμάνσεων ή αλλων απρόβλεπτων συνθηκών. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις της, ο/η επιβάτης δικαιούται επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου, χωρίς επιπλέον αποζημίωση. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις απο υπαιτιότητα τρίτων, εντολές λιμενικών αρχών ή λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές.

ΙΣΟΤΙΜΙΑ

Οι ναύλοι των εισιτηρίων που αγοράζονται στο εξωτερικό μπορεί να διαφέρουν λόγω διαφοράς νομισματικής ισοτιμίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΚΡΟΥΠ

Οι ειδικές τιμές για τα γκρουπ καθορίζονται ύστερα απο συνεννόηση με την Εταιρία. Το γκρουπ πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον απο 16 επιβάτες.

ΠΑΙΔΙΑ

• Παιδιά έως 4 ετών ταξιδεύουν δωρεάν. Είναι όμως απαραίτητη η έκδοση του εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο.
• 50% έκπτωση σε παιδιά ηλικίας απο 4 έως 16 ετών.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ- ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004, οι ανήλικοι επιβάτες οφείλουν να έχουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. (ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ)
• Παιδιά κάτω των 18 χρόνων δεν θα γίνονται δεκτά κατα την επιβίβαση χωρίς να συνοδεύονται και απο τους δυο γονείς ή απο ενήλικες.
1. Παιδιά που συνοδεύονται απο τον ένα γονιό, είναι απαραίτητο να φέρουν γραπτή έγκριση απο τον άλλο γονιό με την οποία θα συναινεί στη μεταφορά του ανηλίκου.
2. Εάν ο ενήλικας δεν είναι κάποιος απο τους δυο γονείς είναι απαραίτητη γραπτή έγκυρη εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη απο τους δυο γονείς ή απο νόμιμο κηδεμόνα.
3. Σχετικά έντυπα διατείθενται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στο Λιμένα.
4. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν βρίσκονται στη χώρα του λιμένα αναχώρησης θα πρέπει να πιστοποιείται η υπογραφή της εξουσιοδότησης απο τη πλευρά των παιδιών και να είναι μεταφρασμένη απο τη πρεσβεία της χώρας του λιμένα αναχώρησης.
5. Άν οι γονείς δεν βρίσκονται στο λιμένα αλλά βρίσκονται στη χώρα του λιμένα αναχώρησης, το γνήσιο της υπογραφής στην εξουσιοδότηση μπορεί να πιστοποιηθεί απο το τοπικό Αστυνομικό τμήμα του λιμένα αναχώρησης.
6. Εάν οι γονείς βρίσκονται στο λιμάνι αναχώρησης το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να πιστοποιηθεί στον ελέγχο διαβατηρίων.
7. Η γραπτή εξουσιοδότηση θα πρέπει να παραπεμφθεί στον έλεγχο διαβατηρίων και κατ’ επέκταση στον Πλοίαρχο ή στον αξιωματικό του πλοίου.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

• Για επιβάτες χωρών της ΕΕ είναι απαραίτητο να φέρουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο ή έγκυρη αστυνομική ταυτότητα).
• Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ υπόκεινται σε θεώρηση της Ζώνης Σένγκεν και υποχρεούνται να φέρουν έγκυρο διαβατήριο, άδεια παραμονής και θεώρηση στη χώρα εντός Ζώνης Σένγκεν.
• Πολίτες μιας χώρας εκτός ΕΕ υπόκεινται σε θεώρηση της Ζώνης Σένγκεν και είναι απαραίτητο να φέρουν έγκυρο διαβατήριο και θεώρηση πολλαπλής εισόδου εαν επιθυμούν να ταξιδέψουν απο την Ελλάδα στην Αλβανία με επιστροφή.
• Οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα πρίν την επιβίβαση για την αποβίβαση τους στο λιμένα άφιξης. Η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την άρνηση αποβίβασης απο τις Αρχές σε περίπτωση έλλειψης των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγραφών για την είσοδο στη χώρα προορισμού.

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι επιβάτες που χρήζουν ειδικής περιποίησης θα πρέπει να ενημερώσουν τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας.

ΤΙΜΕΣ / ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

• Οι τιμές περιλαμβάνουν τη θαλάσσια μεταφορά, τους φόρους λιμένος και τα τέλη.
• Τα καθίσματα δεν είναι αριθμημένα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ

Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να βρίσκονται στο διεθνή επιβατικό σταθμό, τουλάχιστον 1 ώρα πριν την ώρα αναχώρησης.
Τα οχήματα οφείλουν να προσέρχονται στο διεθνή επιβατικό σταθμό και χώρο αναμονής φόρτωσης τουλάχιστον 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση για τον τελωνειακό έλεγχο.
Όλοι οι επιβάτες οφείλουν α) να επιδεικνύουν το εισιτήριο στην αστυνομικη αρχή στο σταθμό επιβίβασης β) να επιδεικνύουν έγκυρο διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα στον έλεγχο του διαβατηρίου γ) να περάσουν απο τελωνειακό έλεγχο.
Σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/EΚ και τις διατάξεις του Άρθρου 5 του ΠΔ 23/1999 (ΦΕΚ Α ’17), τα στοιχεία των επιβατών θα επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία της επιβίβασης (check-in) στο πλοίο. Μαζί με το εισιτήριο οι επιβάτες θα πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο πιστοποίησης της ταυτότητά τους.
Λόγω της εφαρμογής του κώδικα ISPS (International Ship and Port Security Code) και των επιτελείων ασφαλείας που επιβάλλει, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση σε όποιον επιβάτη δεν συμμορφώνεται με τις αρχές της εταιρίας και δεν έχει στην κατοχή του γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα ή δεν αποδεικνύει την ταυτότητά του. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου στην Εταιρία απο το γραφείο μεταναστών το ποσό θα το χρεώνεται ο επιβάτης που δεν διαθέτει νόμιμα έγγραφα. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι Αρχές δεν επιτρέψουν στον επιβάτη να πραγματοποιήσει το ταξίδι του. Άρνηση επιβίβασης απο τους εντεταλμένους αξιωματικούς του πλοίου σε συνέπεια των προαναφερμένων, θα έχει ως αποτέλεσμα ο επιβάτης να στέλνεται πίσω με δικά του έξοδα. Κρίνεται σκόπιμο στους πολίτες αλλων κρατών να συμβουλευτούν τα αρμόδια προξενεία για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο οδηγός οχήματος είναι υπεύθυνος για την φόρτωση και εκφόρτωση του οχήματος στο πλοίο σύμφωνα με τις οδηγίες του πληρώματος.
Οι επιβάτες των οχημάτων πρέπει να αποβιβάζονται απο αυτά πριν την φόρτωση τους στο πλοίο.
Η κατηγορία του οχημάτος και ο αριθμός κυκλοφορίας αναγράφονται στο εισιτήριο με δήλωση του επιβάτη κατα τη διάρκεια της κράτησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΌ

Λόγω της εφαρμογής του κώδικα των κανονισμών ασφαλείας ISPS (International Ship and Port Facility Security) όλα τα άτομα και όλα τα αντικείμενα που αγοράζονται στο πλοίο είναι αξιόπιστα. Οι επιβάτες που αρνούνται να συμμορφωθούν με τις επιταγές της εταιρίας δεν θα τους επιτρέπεται η πρόσβαση στο πλοίο και θα αναφέρονται στις λιμενικές αρχές.
Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να αποβιβαστεί πριν την αναχώρηση, αυτός/αυτή, οφείλει να πάρει τις αποσκευές και/ή το όχημα του. Στη περίπτωση που το όχημα είναι ήδη στο πλοίο δεν δύναται να μετακινηθεί λόγω άλλων σταθμευμένων οχημάτων.
Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών, εύφλεκτων υλικών και άλλων επικίνδυνων γενικά υλών.
Για λόγους ασφαλείας του πλοίου και των επιβατών όπως και της προστασίας του περιβάλλοντος, απαγορεύεται η ρίψη αντικειμένων και τσιγάρων στη θάλασσα.
Το επιβατικό κοινό οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατα την επιβίβαση και την αποβίβαση, να τηρεί τους κανόνες υγιεινής όπως και να συμπεριφέται κόσμια προς τους υπόλοιπους επιβάτες και το πλήρωμα. Επιπλέον οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Πλοιάρχου και των μελών του πληρώματος κατα τη διάρκεια του ταξιδιού όπως και να απευθύνεται στο πλήρωμα για τυχόν πρόβλημα.

ΑΠΟΣΚΕΥΈΣ

Οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα μιας αποσκευής έως 25kg και 0,25m3. Κατα τη διάρκεια του ταξιδιού, οι αποσκευές τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου.
Οι επιβάτες πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα που θα χρειαστούν κατα τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά την αναχώρηση απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο οχημάτων.
Το πλοίο δεν ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα, ζημιές και απώλειες πριν την επιβίβαση και κατα την αποβίβαση.
Το όριο ευθύνης σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας αποσκευών καθορίζεται απο τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμου (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23.04.2009.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις απο υπαιτιότητα τρίτων, εντολές λιμενικών αρχών ή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές. Σε αυτήν την περίπτωση ο επιβάτης δικαιούται τροποποίησης του εισιτηρίου ή σε πλήρης επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα όταν αυτό ειναι απαραίτητο να αντικαταστήσει το πλοίο για το οποίο εκδόθηκε εισητήριο αυτό, με άλλο πλοίο.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Τα κατοικίδια ταξιδεύουν σε ειδικό σημείο του καταστρώματος του πλοίου.
• Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται στο εσωτερικό του πλοίου. Οι συνοδοί τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους, την ασφάλειά τους, την υγιεινή τους, και τη συμμόρφωση των κατοικίδιων τους στους παραπάνω κανόνες. Τα κατοικίδια πρέπει πάντα να συνοδεύονται απο το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

• Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών Διατάξεων.
• Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Πλοιάρχου ή του πληρώματος σχετικά με την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια του πλοίου.
• Οι επιβάτες οφείλουν να απευθύνονται στον Πλοίαρχο ή στο πλήρωμα του πλοίου για τυχόν προβλήματα που προκύψουν εν πλω. Μετά το πέρας του ταξιδιού μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρία ή τις Λιμενικές Αρχές.
• Η πλοιοκτήτρια εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ ή των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
• Η Εταιρία έχει το δικαίωμα όταν αυτό είναι απαραίτητο να αντικαταστήσει το πλοίο για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.
• Τα δρομολόγια, οι τιμές και οι όροι ταξιδίου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής της τιμής των καυσίμων, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.
• Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται στα προγράμματα δρομολογίων υποδηλώνουν το χρόνο άφιξης των πλοίων στον προλιμένα.
• Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση του δρομολογίου, που οφείλεται σε παρέκκλιση ή μη τήρηση κανονικής πορείας συνέπεια δυσμενών καιρικών συνθηκών, ή σε εντολές των Λιμενικών Αρχών καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας.
• Σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίου ή διακοπής προγραμματισμένων δρομολογίων που δεν οφείλεται σε γεγονότα τα οποία διαφεύγουν του ελέγχου της Εταιρίας, η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στην επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου στον επιβάτη, εφόσον ενημερώσει τον επιβάτη 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση.
• Η σύμβαση μεταφοράς διέπεται απο το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει απο αυτήν ή εξ’ αφορμής αυτής υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Κερκύρας, ανεξαρτήτως απο τη νομική της βάση. Η μεταφορά, εσωτερική ή διεθνής, υπόκειται στις διατάξεις και τα χρηματικά όρια ευθύνης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, στο μέτρο που οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και στη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους ή οχημάτων, οπώς εκάστοτε ισχύουν στην Ελλαδα.