Δρομολόγια

Οι αναχωρήσεις παρουσιάζονται στη τοπική ώρα
Season 01 Jan 2024 - 07 Apr 2024

Monday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30
14:30
16:00
18:00
19:00
20:30
22:30

Saranda

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
20:00

Tuesday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30
14:30
16:00
18:00
19:00
20:30
22:30

Saranda

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
20:00

Wednesday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30
14:30
16:00
18:00
19:00
20:30
22:30

Saranda

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
20:00

Thursday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30
14:30
16:00
18:00
19:00
20:30
22:30

Saranda

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
20:00

Friday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30
14:30
16:00
18:00
19:00
20:30
22:30

Saranda

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
20:00

Saturday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30
14:30
16:00
18:00
19:00
20:30
22:30

Saranda

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
20:00

Sunday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30
14:30
16:00
18:00
19:00
20:30
22:30

Saranda

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
20:00
Τυπος Πλοίου Ship Name Duration Voyage
Highspeed hydrofoil (Flying Dolphin) "H/S SANTA" 30 minutes
Highspeed Catamaran "H/S IONIAN CAT" 35 minutes
Car Ferry "M/V RENA S II" 70 minutes
Car Ferry "M/V SARANDA EXPRESS" 90 minutes
Season 08 Apr 2024 - 30 Apr 2024

Monday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30

Saranda

10:00
13:00
16:00

Tuesday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30

Saranda

10:00
13:00
16:00

Wednesday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30

Saranda

10:00
13:00
16:00

Thursday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30

Saranda

10:00
13:00
16:00

Friday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30

Saranda

10:00
13:00
16:00

Saturday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30

Saranda

10:00
13:00
16:00

Sunday

Corfu

08:00
09:00
10:45
12:15
13:30

Saranda

10:00
13:00
16:00
Τυπος Πλοίου Ship Name Duration Voyage
Highspeed hydrofoil (Flying Dolphin) "H/S SANTA" 30 minutes
Highspeed Catamaran "H/S IONIAN CAT" 35 minutes
Car Ferry "M/V RENA S II" 70 minutes
Car Ferry "M/V SARANDA EXPRESS" 90 minutes
Season 01 May 2024 - 15 May 2024

Monday

Corfu

09:00
11:00
14:00
16:00
19:00

Saranda

09:00
10:00
13:00
16:00
18:00

Tuesday

Corfu

09:00
11:00
14:00
16:00
19:00

Saranda

09:00
10:00
13:00
16:00
18:00

Wednesday

Corfu

09:00
11:00
14:00
16:00
19:00

Saranda

09:00
10:00
13:00
16:00
18:00

Thursday

Corfu

09:00
11:00
14:00
16:00
19:00

Saranda

09:00
10:00
13:00
16:00
18:00

Friday

Corfu

09:00
11:00
14:00
16:00
19:00

Saranda

09:00
10:00
13:00
16:00
18:00

Saturday

Corfu

09:00
11:00
14:00
16:00
19:00

Saranda

09:00
10:00
13:00
16:00
18:00

Sunday

Corfu

09:00
11:00
14:00
16:00
19:00

Saranda

09:00
10:00
13:00
16:00
18:00
Τυπος Πλοίου Ship Name Duration Voyage
Highspeed hydrofoil (Flying Dolphin) "H/S SANTA" 30 minutes
Highspeed Catamaran "H/S IONIAN CAT" 35 minutes
Car Ferry "M/V RENA S II" 70 minutes
Car Ferry "M/V SARANDA EXPRESS" 90 minutes
Season 16 May 2024 - 31 May 2024

Monday

Corfu

08:45
------
12:00
18:30

Saranda

10:15
13:00
------
18:30

Tuesday

Corfu

08:45
09:20
12:00
18:30

Saranda

10:15
13:00
16:00
18:30

Wednesday

Corfu

08:45
09:20
12:00
18:30

Saranda

10:15
13:00
16:00
18:30

Thursday

Corfu

08:45
09:20
12:00
18:30

Saranda

10:15
13:00
16:00
18:30

Friday

Corfu

08:45
09:20
12:00
18:30

Saranda

10:15
13:00
16:00
18:30

Saturday

Corfu

08:45
09:20
12:00
18:30

Saranda

10:15
13:00
16:00
18:30

Sunday

Corfu

08:45
09:20
12:00
18:30

Saranda

10:15
13:00
16:00
18:30
Τυπος Πλοίου Ship Name Duration Voyage
Highspeed hydrofoil (Flying Dolphin) "H/S SANTA" 30 minutes
Highspeed Catamaran "H/S IONIAN CAT" 35 minutes
Car Ferry "M/V RENA S II" 70 minutes
Car Ferry "M/V SARANDA EXPRESS" 90 minutes
Season 01 Jun 2024 - 15 Jun 2024

Monday

Corfu

08:45
09:20
11:30
14:00
18:30

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:30

Tuesday

Corfu

08:45
09:20
11:30
14:00
18:30

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:30

Wednesday

Corfu

08:45
09:20
11:30
14:00
18:30

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:30

Thursday

Corfu

08:45
09:20
11:30
14:00
18:30

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:30

Friday

Corfu

08:45
09:20
11:30
14:00
18:30

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:30

Saturday

Corfu

08:45
09:20
11:30
14:00
18:30

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:30

Sunday

Corfu

08:45
09:20
11:30
14:00
18:30

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:30
Τυπος Πλοίου Ship Name Duration Voyage
Highspeed hydrofoil (Flying Dolphin) "H/S SANTA" 30 minutes
Highspeed Catamaran "H/S IONIAN CAT" 35 minutes
Car Ferry "M/V RENA S II" 70 minutes
Car Ferry "M/V SARANDA EXPRESS" 90 minutes
Season 16 Jun 2024 - 30 Sep 2024

Monday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
16:30
19:15

Saranda

06:00
08:45
10:15
13:00
16:00
18:15

Tuesday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
16:30
19:15

Saranda

06:00
08:45
10:15
13:00
16:00
18:15

Wednesday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
16:30
19:15

Saranda

06:00
08:45
10:15
13:00
16:00
18:15

Thursday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
16:30
19:15

Saranda

06:00
08:45
10:15
13:00
16:00
18:15

Friday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
16:30
19:15

Saranda

06:00
08:45
10:15
13:00
16:00
18:15

Saturday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
16:30
19:15

Saranda

06:00
08:45
10:15
13:00
16:00
18:15

Sunday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
16:30
19:15

Saranda

06:00
08:45
10:15
13:00
16:00
18:15
Τυπος Πλοίου Ship Name Duration Voyage
Highspeed hydrofoil (Flying Dolphin) "H/S SANTA" 30 minutes
Highspeed Catamaran "H/S IONIAN CAT" 35 minutes
Car Ferry "M/V RENA S II" 70 minutes
Car Ferry "M/V SARANDA EXPRESS" 90 minutes
Season 01 Oct 2024 - 15 Oct 2024

Monday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
18:15

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:15

Tuesday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
18:15

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:15

Wednesday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
18:15

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:15

Thursday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
18:15

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:15

Friday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
18:15

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:15

Saturday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
18:15

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:15

Sunday

Corfu

08:45
09:15
11:30
13:00
18:15

Saranda

08:45
10:15
13:00
16:00
18:15
Τυπος Πλοίου Ship Name Duration Voyage
Highspeed hydrofoil (Flying Dolphin) "H/S SANTA" 30 minutes
Highspeed Catamaran "H/S IONIAN CAT" 35 minutes
Car Ferry "M/V RENA S II" 70 minutes
Car Ferry "M/V SARANDA EXPRESS" 90 minutes
Season 16 Oct 2024 - 31 Oct 2024

Monday

Corfu

08:45
------
12:00
17:30

Saranda

10:00
13:00
16:00
17:30

Tuesday

Corfu

08:45
09:15
12:00
17:30

Saranda

10:00
13:00
16:00
17:30

Wednesday

Corfu

08:45
09:15
12:00
17:30

Saranda

10:00
13:00
16:00
17:30

Thursday

Corfu

08:45
09:15
12:00
17:30

Saranda

10:00
13:00
16:00
17:30

Friday

Corfu

08:45
09:15
12:00
17:30

Saranda

10:00
13:00
16:00
17:30

Saturday

Corfu

08:45
09:15
12:00
17:30

Saranda

10:00
13:00
16:00
17:30

Sunday

Corfu

08:45
09:15
12:00
17:30

Saranda

10:00
13:00
16:00
17:30
Τυπος Πλοίου Ship Name Duration Voyage
Highspeed hydrofoil (Flying Dolphin) "H/S SANTA" 30 minutes
Highspeed Catamaran "H/S IONIAN CAT" 35 minutes
Car Ferry "M/V RENA S II" 70 minutes
Car Ferry "M/V SARANDA EXPRESS" 90 minutes
Season 01 Nov 2024 - 31 Dec 2024

Monday

Corfu

08:45

Saranda

10:15

Tuesday

Corfu

08:45

Saranda

10:15

Wednesday

Corfu

08:45

Saranda

10:15

Thursday

Corfu

08:45

Saranda

10:15

Friday

Corfu

08:45

Saranda

13:30

Saturday

Corfu

08:45

Saranda

10:15

Sunday

Corfu

08:45

Saranda

10:15
Τυπος Πλοίου Ship Name Duration Voyage
Highspeed hydrofoil (Flying Dolphin) "H/S SANTA" 30 minutes
Highspeed Catamaran "H/S IONIAN CAT" 35 minutes
Car Ferry "M/V RENA S II" 70 minutes
Car Ferry "M/V SARANDA EXPRESS" 90 minutes