Δρομολόγια

Οι αναχωρήσεις παρουσιάζονται στη τοπική ώρα
Corfu - Saranda
Low Season 01 Jan 2020 - 14 Apr 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 09:00 40min
Tuesday 09:00 40min
Wednesday 09:00 40min
Thursday 09:00 40min
Friday 09:00 40min
Saturday 09:00 40min
Sunday 09:00 40min

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

Mid Season 15 Apr 2020 - 25 May 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 08:40 13:30 40min
Tuesday 08:40 13:30 40min
Wednesday 08:40 13:30 40min
Thursday 08:40 13:30 40min
Friday 08:40 13:30 40min
Saturday 08:40 13:30 40min
Sunday 08:40 13:30 40min

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

Mid Season 26 May 2020 - 30 Jun 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 08:40 13:30 17:15 40min / 70min*
Tuesday 08:40 09:30 13:30 17:15 40min / 70min*
Wednesday 08:40 09:30 13:30 17:15 40min / 70min*
Thursday 08:40 09:30 13:30 17:15 40min / 70min*
Friday 08:40 09:30 13:30 17:15 40min / 70min*
Saturday 08:40 09:30 13:30 17:15 40min / 70min*
Sunday 08:40 09:30 13:30 17:15 19:00 40min / 70min*

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

High Season 01 Jul 2020 - 31 Aug 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 08:40 13:30 17:15 40min / 70min*
Tuesday 08:40 09:30 11:30 13:30 17:15 19:00 40min / 70min*
Wednesday 08:40 09:30 11:30 13:30 17:15 19:00 40min / 70min*
Thursday 08:40 09:30 11:30 13:30 17:15 19:00 40min / 70min*
Friday 08:40 09:30 11:30 13:30 17:15 19:00 40min / 70min*
Saturday 08:40 09:30 11:30 13:30 17:15 19:00 40min / 70min*
Sunday 08:40 09:30 11:30 13:30 17:15 19:00 40min / 70min*

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

Mid Season 01 Sep 2020 - 30 Sep 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 08:40 13:30 17:15 40min / 70min*
Tuesday 08:40 09:30 13:30 17:15 40min / 70min*
Wednesday 08:40 09:30 13:30 17:15 40min / 70min*
Thursday 08:40 09:30 13:30 17:15 40min / 70min*
Friday 08:40 09:30 13:30 17:15 40min / 70min*
Saturday 08:40 09:30 13:30 17:15 40min / 70min*
Sunday 08:40 09:30 13:30 17:15 19:00 40min / 70min*

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

Low Season 01 Oct 2020 - 20 Oct 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 08:40 13:30 40min
Tuesday 08:40 09:30 13:30 40min / 70min*
Wednesday 08:40 09:30 13:30 40min / 70min*
Thursday 08:40 09:30 13:30 40min / 70min*
Friday 08:40 09:30 13:30 40min / 70min*
Saturday 08:40 09:30 13:30 40min / 70min*
Sunday 08:40 09:30 13:30 40min / 70min*

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

Low Season 21 Oct 2020 - 31 Dec 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 09:00 40min
Tuesday 09:00 40min
Wednesday 09:00 40min
Thursday 09:00 40min
Friday 09:00 40min
Saturday 09:00 40min
Sunday 09:00 40min

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

Saranda - Corfu
Low Season 01 Jan 2020 - 14 Apr 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 12:00 40min
Tuesday 12:00 40min
Wednesday 12:00 40min
Thursday 12:00 40min
Friday 12:00 40min
Saturday 12:00 40min
Sunday 12:00 40min

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

Mid Season 15 Apr 2020 - 25 May 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 10:00 14:00 40min
Tuesday 10:00 14:00 40min
Wednesday 10:00 14:00 40min
Thursday 10:00 14:00 40min
Friday 10:00 14:00 40min
Saturday 10:00 14:00 40min
Sunday 10:00 14:00 40min

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

Mid Season 26 May 2020 - 30 Jun 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 08:45 14:00 18:30 40min
Tuesday 06:30 10:00 14:00 16:40 18:30 40min / 70min*
Wednesday 10:00 14:00 16:40 18:30 40min / 70min*
Thursday 10:00 14:00 16:40 18:30 40min / 70min*
Friday 10:00 14:00 16:40 18:30 40min / 70min*
Saturday 10:00 14:00 16:40 18:30 40min / 70min*
Sunday 10:00 14:00 16:40 18:30 40min / 70min*

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

High Season 01 Jul 2020 - 31 Aug 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 08:45 13:30 18:30 40min
Tuesday 06:30 08:45 10:15 13:30 16:30 18:30 40min / 70min*
Wednesday 06:30 08:45 10:15 13:30 16:30 18:30 40min / 70min*
Thursday 06:30 08:45 10:15 13:30 16:30 18:30 40min / 70min*
Friday 06:30 08:45 10:15 13:30 16:30 18:30 40min / 70min*
Saturday 06:30 08:45 10:15 13:30 16:30 18:30 40min / 70min*
Sunday 06:30 08:45 10:15 13:30 16:30 18:30 40min / 70min*

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

Mid Season 01 Sep 2020 - 30 Sep 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 08:45 14:00 18:30 40min
Tuesday 06:30 10:00 14:00 16:40 18:30 40min / 70min*
Wednesday 10:00 14:00 16:40 18:30 40min / 70min*
Thursday 10:00 14:00 16:40 18:30 40min / 70min*
Friday 10:00 14:00 16:40 18:30 40min / 70min*
Saturday 10:00 14:00 16:40 18:30 40min / 70min*
Sunday 10:00 14:00 16:40 18:30 40min / 70min*

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

Low Season 01 Oct 2020 - 20 Oct 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 10:00 14:00 40min
Tuesday 10:00 14:00 16:40 40min / 70min*
Wednesday 10:00 14:00 16:40 40min / 70min*
Thursday 10:00 14:00 16:40 40min / 70min*
Friday 10:00 14:00 16:40 40min / 70min*
Saturday 10:00 14:00 16:40 40min / 70min*
Sunday 10:00 14:00 16:40 40min / 70min*

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

Low Season 21 Oct 2020 - 31 Dec 2020
Αναχώρηση Διάρκεια
Monday 12:00 40min
Tuesday 12:00 40min
Wednesday 12:00 40min
Thursday 12:00 40min
Friday 12:00 40min
Saturday 12:00 40min
Sunday 12:00 40min

Τυπος Πλοίου:Flying Dolphin (highspeed hydrofoil)- *Ferry Boat (passenger ship)

Όνομα Πλοίου: F/D Santa - F/D SANTA III - *M/V IONIAN SUN

Corfu - Himare
Himare - Corfu