Το πλοίο είναι πλήρως συμμορφωμενο με τους διεθνής κανονισμούς Ασφάλειας. Η Ionian Seaways είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ISM (Απόφαση ΙΜΟ Α. 741 18) όσον αφορά την σφάλεια και την πρόληψη της Ρύπανσης για τα πλοία που εκτελούν ταξίδια μεταξύ ελληνικών και διεθνών λιμένων.

Το προσωπικό των πλοίων και της εταιρίας εκπαιδεύεται διαρκώς ώστε α μπορεί α ανταποκριθεί στις όποιες ανάγκες προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.