Anija përputhet plotësisht me rregullat dhe rregulloret ndërkombëtare të sigurisë.

Ionian Seaways kompani, është e çertifikuar sipas rregullores ISM (IMO A.741 18), në lidhje me sigurinë dhe ndotjen për anijet e pasagjerëve ose automjeteve për udhëtime vendore dhe ndërkombëtare.

Ekuipazhi i anijes dhe stafi i kompanisë janë vazhdimisht të trajnuar për raste krizash dhe emergjencash në mënyrë që të sigurojnë dhe t’i  përgjigjen nevojave  të pasagjerëve  dhe të mbrojtjes  së mjedisit.